Zing Zo; limerick op zondag

Schrijf jij ook een limerick? Geef mij dan je link dan zet ik je erbij
Zing jij ook mee met: MARJA & RIA

 –

’t Aquarium is bron van leven
dat steeds and’re beelden zal geven
je ziet telkens weer
iets minder of meer
want zuurstof laat ieder dier beven.

Het harem van Karel zwemt rondjes
je ziet tal van hoofden en kontjes
ook lijfjes gaan mee
in tropische zee
hij houdt van rood, zwart, bruin en blondjes.

Zie Karel hier nu toch eens zitten
het lijkt of hij daar ligt te pitten
hij’s wakker echt waar
al oogt het zo raar
zijn hobby is zuurstof omspitten!