Ogenschijnlijk onveranderd is daar de zon die elke dag weer opkomt
na de nacht die onze wereld telkens verhult onder een zwarte deken.
Altijd elke dag 24 uren van begin tot eind opgesomd,
Zichtbare start en finish worden dan getoond als wederkerend teken.

Na het ontwaken, aan het begin van weer een nieuwe dag, even verstomd
zie je in de spiegel dezelfde ogen die jou gisteren aankeken,
ervaart gelijkenis van hoe elke morgen het leven jou verwelkomt.
Aan ’t eind van de dag beseffend dat hij toch weinig anders is gebleken.

Ben je nog de persoon die je gisteren was of toch net niet helemaal?
Wat je vandaag onverwacht bent geworden was je toch echt nog niet eerder,
die wetenschap dringt plotseling diep tot je door in onuitgesproken taal.

Wat je was, wie je was, gisteren nog, je weet het nu genuanceerder.
Vandaag ben je zomaar iets nieuws, compleet anders van top tot teen, zó totaal.
Je bestaan wijzigt schijnbaar niet, het gevoel is alleen gecompliceerder.

8x Akkoorden op ~ 1x Chords on “Verandering”

 1. (Z)waar gedicht. Hoe goed kennen wij onszelf.
  Zijn wij veranderd of zijn wij juist meer onszelf geworden
  en waren we vroeger meer een afspiegeling van onze omgeving?

  We hebben een heel leven nodig om daar achter te komen.
  Sommigen komen er zelfs nooit achter. En dan nog is er niets
  verloren gegaan.

  Er is altijd hoop.

Mag ik luisteren naar jouw ♫ ~ May I listen to your ♫