Photo Friday – Hoofdstad

Levend in een hoofdstad die beroemd is vanwege een jaarlijks terugkerend sportevenement..
Living in a metropolis wich is famous for its annual sportevent…

metropolismelodymusic