Marion

jeans25-1

De Lichtjes doven
saam-gevoegd geluid zwelt aan,
het seizoen begint…