rijmels

DiDi

DiDi – Eén

Lees ook DiDi’s van : MINOESJKA

Een nieuw jaar ligt voor ons klaar,
gevuld met vele kansen.
Alleen maar ook met elkaar
nemen we levens-schansen.

In volle vaart vooruit gaan,
de obstakels vermijden,
altijd rechtop blijven staan
en op goeds voorbereiden.

365 dagen staan ter beschikking,
één jaar, dat ik bevestig.
Met jou is’t geen verschrikking.

Weer één heel jaar op weg zijn
waarvan nog niets duid’lijk is.
We volgen de levenslijn,
één jaar, gewin naast gemis.

mooiman