Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday 

abcw19groot

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photomeme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the and I’ve chosen for the word Objective

How ever one chooses to live life, how ever ones character is… where ever one was born and raised… what ever one does or not does….
Every person has an objective … more than one I even would dare to state!
Maybe we all have, deep down, the same objective besides many different ones….

The prerogative of a woman, so people say, is her curiosity. So lets not beat around the bush, you all know what I am… *smile*
So, please…. Liberate me from my nagging question and tell me your top-3 objectives

My top-3 is….
1) Learn to deal in a better way with my health-issues
2) Starting studies again… another language, art-history, animal-welfare etc.
3) Making THIS journey

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

objectiveobjectief

Goedemorgen / – middag / – avond beste deelnemers in deze mooi foto-uitdaging, waar ik week na week iedere keer weer veel plezier beleef. Ik ben elke week weer heel benieuwd naar waar jullie mee komen.

De uitdagende letter van deze week is de letter O en ik koos voor het woord Objectief

Hoe iemand ook kiest zijn leven te leven… wat ook maar iemands karakter is… waar iemand ook maar geboren en getogen is… wat iemand ook doet of laat…
Iedere persoon heeft een objectief …. ik zou zelfs durven stellen wel meer dan één!

Het voorrecht van een vrouw, zo zegt men, is haar nieuwsgierigheid. Laten we dus maar niet om de hete brij heen draaien want jullie weten immers allemaal wat ik ben *glimlach*
Dus alsjeblieft… Verlos mij van die prangende vraag en vertel me jouw top-3 objectieven

Mijn top-3 is…
1) Beter leren omgaan met mijn fysieke en mentale (on-)-mogelijkheden
2) Weer studies oppakken…. taal, kunstgeschiedenis, dierenwelzijn etc.
3) DEZE reis maken.

Wens je een fijne ABC-Wednesday-dag / – week. ~♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)