Japans op Zaterdag – 154

Marion‘s  Schrijf-Uitdaging – 155 –   “Japans op Zaterdag”
(voorheen:  Hier sinds 17-01-2015)

 

(( Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas-23:43b) ))

Hem nog eenmaal zien.
Liefdevol strelen misschien.
Leeg graf, onvoorzien.

Verbijstering daar.
Hij is weg. Vertrokken naar?
Zijn Vader, echt waar.

Stille Zaterdag
wat (on-)geloof ook vermag.
Eden; zo Hij ‘t zag.
Vader Gods’ liefdesverdrag.
Paradijs, zoals Hij ‘t zag.

 

Haibun  Haiga   Haiku  Kyoka  Renga  Sedoka  Senryu  Tanbun  Tanka 

Japans op Zaterdag – 153

Marion‘s  Schrijf-Uitdaging – 153 –   “Japans op Zaterdag”
(voorheen:  Hier sinds 17-01-2015)

 

Vergeving vragen,
zonden van alle dagen,
Gena dragen

Sprak zeven woorden
die weinigen bekoorden,
zwijgend aanhoorden.

Wat hij dáár doorstond.
Vóór, tijdens en na Zijn wond
toen Vader Hem zond
naar Zijn volk op aardse grond,
Gods ultiem Liefdesverbond.

 

 

Haibun  Haiga   Haiku  Kyoka 
Renga  Sedoka  Senryu  Tanbun 
Tanka 

Japans op Zaterdag – 145

Marion‘s  Schrijf-Uitdaging  “Japans op Zaterdag”

(voorheen:  Hier sinds 17-01-2015)


Liefde en trouw gaan
hand in hand, eens gegeven?
Vriend voor het leven!

Verraad bestaat niet.
Liefdeloosheid evenmin.
Zó puur en oprecht.

Van het “beest” leren.
Het is zó simpel.
Hoe het eigenlijk moet zijn.
Triest te realiseren;
“mens” heeft groot leerachterstand.

 

Haibun  Haiga   Haiku ***
Kyoka  Renga  Sedoka ***
Senryu  Tanbun  Tanka