Zing-Zo – 316

Zing-Zo / Limerick op zondag 1 april / 316 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 

Tante Ma Yay Yee; dé oppasser.
Echt niet, verre van, een miesgasser.
Zelf ook al mama
van 2, 3 bijna
Regelrecht een echte hoofdklasser.

Zij moet kalf’s moeder ondersteunen,
die vertrouwend op haar mag leunen,
bij de opvoeding
van dit kleine ding,
Hoogzwanger zelf, ze zal wel kreunen.

Mauk werd bijna week trug geboren.
Op en top gezond, naar behoren.
Iedereen is blij.
Mingalar OO vrij
van vele bevallings-zweetsporen.

Gespannen wachten w’op Ma Yay Yee
olifantenbaby nr. 2
Jongen of meisje?
Ik maak vaak ‘t reisje,
neem natuurlijk mijn camera ook mee.

Net als in 2014, wachten we weer op de 2e olifantenbaby. Ma Yay Yee beviel toen op 20 juli van Ravi nadat Mingalar OOop 15 mei van Radza jr. was bevallen… net als toen is Mingalar OO ook nu weer de 1e en Ma Yay Yee de 2e… Toen 2 jongetjes… nu al 1, wat zal de 2e zijn? We wachten het in opperste spanning af… wordt dus vervolgd *glimlach*

Zing zo – 315

Zing-Zo / Limerick op zondag 1 april / 315 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?

 

 

Hoe d’eerste Paasdag inspireerde.
Menig componist componeerde,
gebruikte gnostiek
voor mooie muziek,
zo Jezus’ opstanding vereerde.

Vooral Bach kon dat toen niet laten,
en voegde saam talloze maten.
Gepassioneerd
musicus die leert
vervoering in de hoogste staten.

Wij mogen de opstanding vieren
en Gods huis in Albuskleur sieren.
Geen enk’le deur dicht,
voel ‘t Wit van het licht,
op Bach’s ritme nu samen zwieren.

 


(bewust deze versie gekozen vanwege de ondertiteling)

Zing Zo – 314

Zing-Zo / Limerick op zondag 25 maart 2018 / 314 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 

 

Daaglijks gevlieg; pijnlijk vermoeiend
dan is nog maar  weinig echt boeiend
‘k ben er toch niet bij
ga dus zonder mij.
Met beschikbare riemen roeiend.

Zing Zo – 313

Zing-Zo / Limerick op zondag 18 maart 2018 / 313 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


Laat je niet door wat ook verblinden,
al is balans moeilijk te vinden.
Doe dat wat je wilt,
zorg dat je ‘t hart stilt,
het leven laat zich niet opwinden.

Je krijgt met tegenslag te maken
die jou in ‘t fundament zal raken.
Ga niet onderuit
maar verder vooruit,
verlies niet de moed, ga niet staken.

Je moet ‘t evenwicht niet verliezen
al krijg je zoveel voor de kiezen,
Leef voluit en dans,
zorg voor de balans,
er is altijd tijd voor het kniezen.

Maak van vandaag dát wat jij NU kan.
Zoek én vind NU balans én ontspan.
Leef voluit, wel NU.
Kies NU, zeg salut!
Laat je NU niet weerhouden daarvan.

Zing Zo – 312

Zing-Zo / Limerick op zondag 25 februari 2018 / 310 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 

Moeders, apetrots op haar ventje,
gaf ontroerend foto-momentje.
Wij; 4 op een rij,
met plezier, dus blij,
verkeerden in ons elementje.

Wijl wij staan te fotograferen
moet mams hem iets aan- & afleren.
Wat zij hem vertelt,
aan wijsheid ook meldt,
toch wil zij hem wel etaleren.

Zorgzaam, liefdevol begeleiden,
zo bereidt zij hem voor de tijden
die ooit komen gaan,
dat hij los zal staan,
ons met apenstreken verblijden.

Zing-Zo – 311

Zing-Zo / Limerick op zondag 25 februari 2018 / 310 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


Ik hoef niet meer jaloers te wezen.
Nog mooier, de slaap niet te vrezen.
Mijn hoofd neerleggen
weltrusten zeggen,
soms na of soms voor, nog wat lezen.

Klaas Vaak kan mij moeiteloos vinden
en mij zonder slaapzand vastbinden.
Ik roep hem niet meer.
Dat was eens, weleer.
In dromenland uren verslinden!

Niet bang voor idiote dromen,
laat de nacht maar vrij en blij komen.
Waar ‘k dag en nacht mix,
slapend merk ik niks,
bij ‘t opstaan gaat frisse zin stromen.

Zing-Zo – 310

Zing-Zo / Limerick op zondag 25 februari 2018 / 310 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 

Morgen ga ik in de herhaling!
Mijn voorpret maakt dat ik nu al zing.
Ga met mens naar dier
net zo als toen HIER
al is zoiets wellicht niet ieders ding.

Wij vertrekken vroeg met zijn vieren
dat wordt brullen, lachen en gieren.
Wij zijn dan al blij
er komt iemand bij,
die ZIJ zal ons feestje opsieren.

Hoe lang wij DAAR zijn, zullen blijven?
deels met vier en deels met zijn vijven?
Nu nog geen idee.
‘t Zit hoe dan ook mee.
Zeker is dat PRET ons zal drijven!

Zing-Zo – 309

Zing-Zo / Limerick op zondag 28 februari 2018 / 309 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 

Zo af en toe mag je wel even
een ontspan-momentje beleven.
Zien wat er gebeurt
en hoe ‘t je dag kleurt,
gedachtenloos suffend wegzweven.

Het doet er niet toe hoe je dat doet,
jouw eigen manier is gewoon goed.
Hoe jij ‘t gemoed sust,
kies die vorm van rust,
want er is al teveel dat je moet.

Zo  fijn om even te ontspannen
en ‘t nare uit het hoofd te bannen.
Dat brengt nieuwe kracht
schenkt licht na de nacht
en frisse moed voor nieuwe plannen.

Zing-Zo – 308

Zing-Zo / Limerick op zondag 21 januari 2018 / 308 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 

Het is écht van Nederlands zotte!
De stompzinnigheid van de botte!
Idioterie!
Niets bestaat hier nie!
Er zijn er van binnen verrotte!

Er kwamen weder groeperingen
die vals hoog van zeur-toren zingen.
Naar de rechtbank toe
bespottelijk gedoe.
Wettelijk het roken verdringen.

Tabaksindustrie is aan de beurt
schijnheilig door velen afgekeurd.
Men bepaalde niet
wat men deed of liet,
dus wordt tegen producent gezeurd.

Welke waanzin zal daarna aan d’beurt zijn?
Verantwoordelijkheid niet voor de gein.
Schuif het “lekker” af
en ontloop jouw straf.
Je doet het echt zelf, dus ‘draag’ die ‘pijn’.

 

Naar aanleiding van nieuwsberichten over hoe een aantal groeperingen de tabaksindustrie willen gaan vervolgen. Stel je voor dat ze succes boeken, wat een precedent! Of men rookt of niet is nog steeds de eigen keus. Net als het gebruik van apparatuur die stroom nodig heeft, of het gebruiken van een open haard en/of barbecue. Net als het gereedschap van een kok of welk beroep dan ook. Net als het in/op/aan een vliegtuig, trein, auto, bus, boot, motor. parachute etc stappen/hangen. Om nog maar te zwijgen van de ellende die voortkomt uit het ge(mis)bruik van alcohol, hoeveel verkeersslachtoffers? Hoeveel mensen-slachtoffers door geweld van andermans alcoholgebruik? Ik hoef geen voorbeelden te noemen toch? 

Zing-Zo – 307

Zing-Zo / Limerick op zondag 21 januari 2018 / 307 / Gestart op 29 januari 2012

Zing jij ook mee met?


 


4 dames die graag rollebollen,
en ook graag met hun speelgoed dollen,
keken verbaasd rond
naar grauw grijze grond
waarin ze zich nu konden rollen.

Hun zwembad leek bijna verdwenen
De vraag: waar ging het water henen?
Werd niet beantwoord
maar in kiem gesmoord
zo behielden ze droge tenen.

Lale besloot te onderzoeken
en zocht ‘t water in alle hoeken.
Lilly vond het vreemd
Voelt zij zich ontheemd?
Dagdroomde zij van ‘n zeereis boeken?

Noordje en Nela gingen spelen,
geen water, kon hen dus niet schelen.
Zij hadden veel pret,
door ‘droog’ niet belet,
geenszins van plan zich te vervelen.