Met regelmaat komen er nieuwsberichten naar buiten waarbij ik ernstig mijn wenkbrauwen frons…. ik probeer dat nieuws dat zo objectief mogelijk te lezen maar vaak kom ik tot de, best wel schokkende, ontdekking dat ik kennelijk te dom ben om iets te begrijpen…..

Dat er een enorm grote controverse is tussen het houden van dieren in dierentuinen is een feit. Dat ik pro-dierentuinen ben, en meer nog waarom, is onderhand wel bekend, k schrijf er immers vaak genoeg over. Mijn mooiste dagen zijn al sinds jaar en dag die in een dierentuin. “iedere gek zijn gebrek”  sak mar segguh en deze hobby schaadt niets noch niemand of wel dan ?

Wat mij zojuist onder ogen kwam is het volgende nieuwsbericht:
“De dierentuin van het Oost-Duitse Leipzig moet volgens de EU-verordening “exoten” zijn kleine Chinese hertachtigen afmaken. De EU heeft het fokken en doorgeven verboden van 37 diersoorten, die zich buiten hun natuurlijke biotoop uitbreiden en zo een gevaar vormen voor de inheemse dieren- en plantenwereld. Daaronder vallen ook de Chinese muntjaks (Muntiacus reevesi) van de Zoo van Leipzig, zo meldde het Saksische dierenpark vandaag. Deze zullen “in verhouding” geslacht en aan de roofdieren als voedsel voorgeschoteld worden. “Ik betreur ten zeerste dat er geen andere oplossing is. We zijn echter gedwongen ons aan de wetgeving te houden”, verklaarde directeur Jörg Junhold. De Chinese muntjak, die oorspronkelijk in Zuid-China en Taiwan voorkomt, is door de Europese Unie opgenomen in de lijst van invasieve soorten en “moet derhalve bestreden worden door jacht, vangen of andere vorm, volgens de uitvoeringsverordening van de commissie”. In België mag de Chinese muntjak niet gehouden worden, maar in alle vijf Vlaamse provincies is de diersoort al waargenomen.”

Helaas heb ik nog niet kunnen vinden wat die lui nou precies verstaan onder ‘exoten’ maar ik houd mijn ♥ vast want in mijn beleving leven er voor exoten ook in de Nederlandse dierentuinen…. de vraag die mij dus nu echt wel bezighoudt.

Genoemd wordt hier de Muntjak, die komt in Nederland ook in de vrije natuur voor, dat is geen exoot natuurlijk al is het wel overheidsbeleid dat er op hen gejaagd wordt en bij het aantreffen ervan, worden ze dus ook daadwerkelijk afgeschoten. De Chinese Muntjak daarentegen is kennelijk wel een exoot. Voor zover ik weet zijn Dierenrijk Nuenen  en Burgers Zoo Arnhem de 2 enige dierentuinen in Nederland die ze houden. Artis heeft de blafhertjes, die lijken er heel veel op maar ik betwijfel of het nou hetzelfde diertje is of toch niet …  Ook Planckendael in Mechelen heeft ze, zag ik vorige week.

De vele info over het al dan niet schadelijk zijn van dit diertje spreekt elkaar enorm tegen dus tja ik weet niet wat ik ervan moet vinden… al neig ik er (uiteraard) wel naar te zeggen dat dit weer iets is dat verzonnen is door dierenhaters die zich op de borst kloppen vanwege hun intelligentie, die van een uitgeknepen theezakje natuurlijk, omdat ze weer iets op papier hebben weten te krabbelen om hun uurloon te rechtvaardigen…

Waar is het begin, waar is het einde, wat is nou echt de waarheid, wat is nou echt de enige meest verstandige keus die je als mensheid kunt maken om ‘ leven’  in al diens vormen, soorten en maten, te behouden en te behoeden voor uitsterven etc zonder de balans, die zo onontbeerlijk is, te verstoren? Sterker nog, wat zouden de antwoorden op die vragen zijn als je de macht van het grote geld totaal buiten beschouwing laat en iedere betrokkene ‘ gezond’ verstand gebruikt?