Plato

Het zaadje was geplant bij zijn geboorte. Gaandeweg zijn leven werd het op zo goed mogelijke wijze gevoed met de beste kunstmest die je kon vinden. Werd het nieuwe leven gekoesterd en kreeg het alle kansen die met geld te koop waren om zich zo perfect mogelijk te ontwikkelen. Een perfecte ontwikkeling, zo bleek na enige tijd, zat hem niet in het solistisch gedrag. Nee, integendeel. Hij werd al in een heel vroeg stadium samen gebracht met soortgenoten, net als hij uitgezocht op de allerbeste genetische kwaliteiten. Samen staan we sterk, sterker, sterkst en zullen wij de strijd, die al eeuwenlang duurt, in ons voordeel beslechten.

Dag na dag, week na week, maand na maand, jaar na jaar, stond alles, maar dan ook alles in het teken van leren. De kennis werd opgedaan op de beste leerschool die er bestond. Het zaadje groeide en groeide tot ongekende proporties. Zeker als het samen was met andere, identiek aan hem, opgeleide zaadjes. Ze spraken over hun groeiplannen, wat er wel of niet moest gebeuren om de bloei zo fantastisch mogelijk te maken. Jarenlang de hardste leerschool doorlopen werd het zaadje op een gegeven moment ‘geschikt’ bevonden om de volgende stap te zetten.

Die laatste nacht werd er niet geslapen maar keihard gewerkt om alle puntjes op de i’s te krijgen. Er kon niets fout gaan, dat behoorde gewoonweg niet tot de mogelijkheden. Hét mócht niet fout gaan, zij zouden de wereld tonen hoe wonderschoon hun bloei was nadat zij het eerst hadden ondergedompeld in het besef van het bestaan en de groeimogelijkheden.

Het zaadje plaatste zich op de voor hem bepaalde positie en voerde zijn opdracht nauwgezet uit, zoals alles dat hij in zijn leven gedaan had. Zijn bloeitijd was 11 september 2001 om 14.46 uur. Zijn bloeilocatie was New York.