DiWoDi-Wo ~

 

Gedichten op elke 2e woensdag

12

 

Gestart op 6 juli 2016

 

Lees ook de bijdrages van:


diwo71216
Tijdelijk, mijn letterlijk aangezicht.
Willen vertrouwen op Zijn leidend licht.
Bontgekleurd doch sober , mijn stal ingericht.
Vele open deuren, sommigen dicht.

Tijd van Advent, de tijd van invullen.
’t Mooie dat  lippen omhoog liet krullen,
Het nare dat je ook kwam omhullen,
want niet alles was om van te smullen.

Weer een nieuw jaar wordt weldra ingeluid.
Verlangens heb ik, jawel, honderduit.
Hunkeringen naar dat ene geluid.
(On-)-moog’lijkheden van de weeromstuit.

Een nieuw jaar, nu nog blanco voor de boeg.
Onbewerkt land, rijp voor de boer zijn ploeg.
Waar Hij mij  blijvend draagt, tot nu toe droeg,
Liefde. Hoop. Vertrouwen.  Voor mij? Genoeg!