Photo Friday – Pap

The father of my childeren does not wear them only in his heart…
De vader van mijn kinderen draagt hen niet alleen in zijn hart….

dadpf140613