achter-voorvoor-achter

Omkijken naar wat achter ligt
een onduidelijk vooruitzicht
maar de deur naar terug is dicht
lessen geleerd door wat ’t aanricht

Het lef krijgt toch weer overwicht
door het voluit leven verplicht
waar de wilskracht echt niet meer zwicht
Vertrouw op: het komt goed; wellicht!