Uit ’t lood geslagen
draait de naald stuurloos rondjes.
De koers even kwijt.

Op één punt nog vast,
ergens toch nog wel gegrond.
Basis aanklampend.

Mogelijkheden,
te over, te kust, te keur.
Dé juiste keuze
nog in nevelen gehuld.
Tracht van hoop te zijn vervuld.