4 thoughts on “Haiku op Zaterdag *12*”

    1. Ja hè… en het mooie was dat we ze konden (en mochten) aanraken, we liepen ‘gewoon’ in hun verblijf rond… was al een feestje op zich…

      Dank je wel.

Mag ik luisteren naar jouw ♫ ~ May I listen to your ♫