Marion

haiku52

Vorsende blikken,
vervaarlijk overkomen,
ondoorgrondelijk!