ABC-Wednesday ~ 20A

34

Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday
Round 20-A

My 125th entry – bijdrage
Started-Gestart: 28-08-2014 : 15-G

Today round 20 starts… The Farewell-tour as it is called…. which I refuse to accept by the way *smile*. ABC will stop in the way we all have known it until now. I am convinced that it won’t stop but will continue in one way or the other.
So I trust to keep on seeing you! 

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photo-meme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the A
And I’ve chosen for the word Apotheosis

Starting round 20… which we know for some time now… will be the last round in this meme as we all have gotten to know and love it…. one could say that round 20 is the Apotheosis of a plan which was created by a Lady in the UK.

I don’t know ofcourse, how you think about this being the last round but I think its a pitty and I rely on my trust in that there will be people who want to, and shall, continue this meme. And above that, ofcourse, I do hope also that you all will stay part of our special ABC-family!

So lets turn the Apotheosis around and let round 21 be a new start, with the old enthusiasm which we all have shared with eachother so often during the passed years.

So tell me…. Will you be there if round 21 starts?
Will you be a participant or a teammember maybe or even the new leader?

 

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

 

Hallo en goedemorgen, -middag, -avond aan alle (niet)-deelnemers aan deze leuke foto-uitdaging. Elke week weer een groot plezier omdat ik altijd nieuwsgierig uitkijk naar waar men mee komt.

De uitdagende letter van deze week is de A
en ik koos voor het woord Apotheose

Startende met ronde 20 vandaag….. de ronde waarvan we al enige tijd weten dat het de laatste rond zal zijn in de setting van ABC Wednesday zoals we dat al jaren kennen… men zou kunnen zeggen dat het de apotheose is van een plan dat ontstond in het hoofd van een Engelse dame.

Ik weet natuurlijk niet hoe jullie erover denken maar ik zou het erg jammer vinden als deze foto-uitdaging na ronde 20 definitief stopt. Ik vertrouw dus ook maar op de hoop dat dat niet zal gebeuren, dat er mensen zullen opstaan die deze uitdaging gaan oppakken en voortzetten. Bovenal hoop ik natuurlijk dat jullie allemaal lid zullen blijven van de ABC-familie.

Laten we dus maar de apotheose omkeren en voor ronde 21 de nieuwe start met het oude enthousiasme die we wekelijks met elkaar deelden gedurende vele jaren.

Vertel me eens….. zul jij er bij zijn in ronde 21?
Zul je dan ook weer deelnemer zijn of wil je dan misschien zelfs wel teamlid zijn of misschien zelfs wel de nieuwe leider?

 

Heb een fijne ABC-Woens-dag / – week
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

34x Akkoorden op ~ Chords on ABC-Wednesday ~ 20A

Ik 'beluister' graag jouw 'muziek' ~ I'dd love to 'listen' to your 'music'

CommentLuv badge

Xieje graag terug! ~ Love to see you again! All rights reserved by Melody Music 2003-2017