ABC-Wednesday ~ 18X

24

abc18melody
ABC-Wednesday
 
 by Mrs. Nesbitt 

Ronde-
Round 18-X

Gestart-started on 28-08-14 (15-G) 

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photomeme, which is a joy to me, week after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the X and i’ve chosen the word:  X

This letter is used for many things in our daily lives.
In fact, it does not matter at all which language our native tongue is, we all know what is meant when we see it in a certain context.

Ofcourse, like everything else, the X also has two sides, the wonderful one and the lesser nicer one.
In this post i just want to focus on the wonderful side. Negativeness is more than enough around,
we don’t have to add more to it, do we?

So…the positive X. 
Used as a greeting for example, we all know that it stands for a kiss, no matter where we are born, were we live and which language we call our native one.
Kisses are wonderful to get from someone we like, admire, hold dear to our hearts, and love in any way possible. Although we would not automatically kiss every person we meet, ofcourse not, but a kiss is so simple to give when ones feelings towards the other person are sincere, especcialy when the feelings are mutual ofcourse!
The form of that kiss depends totally on the relationship one has with the other but still the kiss in itself is one of the most precious gifts one can give and receive.

So… to all of you….
my sincere greetings, sealed with a kiss!

Have a nice ABC-Wednesday-day / – week
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

 

 Hallo en goede-morgen / – middag / – avond beste deelnemers in deze mooi foto-uitdaging, waar ik week na week na week iedere keer weer veel plezier beleef.Altijd weer heel benieuwd naar waar jullie mee zullen gaan komen. De uitdagende letter van deze week is de letter X en ik koos voor het woord: X

Deze letter staat voor veel dingen in ons dagelijks leven. Ongeacht welke taal je ook spreekt, van de X weten we allemaal wat ermee bedoeld wordt. Natuurlijk heeft de X, net als al het andere in ons leven, 2 kanten, de mooie en de lelijke kant. Ik ga het in deze blogpost alleen maar over de mooie kant hebben want van het lelijke is er immers al meer dan genoeg om ons heen?

Dus….de mooie X. 
Het wordt vaak gebruikt als een groet, we weten allemaal dat het staat voor een kus. Een kus is een fijn iets te krijgn van iemand die we graag mogen, bewonderen, lief hebben op welke wijze dan ook. En nee, we kussen niet automatisch met elke persoon die we ontmoeten, uiteraard niet, maar een kus is het simpelste dat je iemand kunt geven als de gevoelens oprecht zijn, en beantwoord worden natuurlijk. De vorm van de kus hangt helemaal af van de relatie waarin we tot die ander staan maar evengoed blijft een kus het meest kostbare geschenk dat je kunt geven en ontvangen.

Duhuhs…. aan jullie allen…. oprechte groeten, verzegeld met een kus!

Wens je een fijne ABC-Wednesday-dag / – week.
♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

24x Akkoorden op ~ Chords on ABC-Wednesday ~ 18X

Ik 'beluister' graag jouw 'muziek' ~ I'dd love to 'listen' to your 'music'

CommentLuv badge

Xieje graag terug! ~ Love to see you again! All rights reserved by Melody Music 2003-2017