In veel facetten
wordt het leven gedeeld en
koesterend gestreeld.