abcw19groot  Mrs. Nesbitt’s ABC-Wednesday

 

Round 19-R

 

My 114th entry ~
Mijn 114e bijdrage

 

Gestart: 28 augustus 2014 : 15-G
Started: 28 augustus 2014 : 15-G

 

 

Hello and good morning, -afternoon, -evening, dear people who all participate is this wonderful photomeme, which is a joy to me, week after week, after week. I’m always curious to what you come up with!

The challenging letter of this week is the and I’ve chosen for the word Religion

Born and raised in a family in which religion was a forbidden subject and being disobedient, stubborn and curious as I was I came in contact with church and all that is related to religion through a friend who lived around the block and her family, her father was a minister. So on an early eage I learned to sing and pray. I’ve read all I could get my hands on.

Early 20-s I started to visit church every sunday, took on different ‘jobs’ in it. Church counsilor, youth-work, choir, womensclub etc etc. For several years I’ve made the montly magazine for our community because I was the only one person in it who had a computer and new how to work with it.
I’ve started studies to although the biggest one never was properly finished. At the age of 27 I got baptized and did my public confession. Never regretted it no matter who bad my relatives reacted on it. I considered myself grownup and fully in the right to make my own choises and decisions.

I don’t like to force people in anything at all, religion being one on those things. Every person should decide that for themself. I don’t convict people for whatever they do. If I do or do not like, or agree with, their actions does not matter. Every person has his own responsibillity to bear. Besides, there is far to much misery in the world, caused by religion too. I refuse to add on that. Having had enough misery of my own to deal with I don’t want to put misery on others no matter who or what they are.

Although I very rarely visit a church during a sundayservice, I often visit churches when they are empty. My religion is very important to me. I very rarely talk about it, I ‘just’ try to live my life the right way, being a good as possible christian as I can be. The only thing I regularyly do is volontueerswork in the hospital in the city where I live in. Once a month we organise services for patienst and their guests. The religion they have does not matter in any way, everyone is very very welcome. Those services are very heartwarming and special. I truly love to do that because it is, to me at least, what religion is about for a great part. Meeting and treating people with the utmost respect.

Religion is my guidance, I feel well with that in my life, is doesn’t hurt me or others. To me its good and that is enough.

 

Have ave a nice ABC-Wednesday-day / – week ~ ♫ M e l o d y ♫ (ABC-W-team)

begin-eind-tegenstelling-200916

Goedemorgen / – middag / – avond beste deelnemers in deze mooi foto-uitdaging, waar ik week na week iedere keer weer veel plezier beleef. Ik ben elke week weer heel benieuwd naar waar jullie mee komen.

De uitdagende letter van deze week is de letter R en ik koos voor het woord Religie

Geboren en getogen in een gezin waarin religie een verboden onderwerp was…. ongehoorzaam, eigenwijs en nieuwsgierig als ik was… kwam ik al jong in contact met de kerk en alles dat daarbij hoort via een lagere school vriendinnetje en haar gezin. Haar vader was een dominee. Ik leerde dus al jong zingen en bidden. Ik las ook alles waar ik mijn handen op kon leggen.

Begin mijn 20-er jaren startte ik met het zondags naar de kerk gaan. Al snel had ik diverse petten op mijn hoofd in het kerkenwerk. Diaken, ouderling, kerkenraadslid, jeugdwerk, koor, vrouwenvereniging etc etc etc. Ik heb zelfs vele jaren lang het maandelijkse kerkenblad voor onze gemeente gemaakt omdat ik de enige was die over een computer beschikte en wist hoe ermee om te gaan. Ik volgde een aantal cursussen en startte zelfs een studie theologie die ik overigens niet afgemaakt heb. Op mijn 27e werd ik gedoopt en deed ik openbaar belijdenis. Ik zag mezelf als een volwassene en dus volledig in het recht staand die keuzes zelf te maken en voor mijn beslissingen verantwoordelijkheid te nemen. Ik heb er nooit spijt van gehad ongeacht de vele tegenstand die ik van mijn familie (niet mijn gezin!) kreeg.

Ik hou er absoluut niet van iemand iets op te dringen, ongeacht wat ook, dus zeker niet religie. Ieder mens heeft het recht dat zelf te beslissen. Ik veroordeel mensen ook niet voor wat ze doen of laten. Wat zij ook doen of laten, of ik het met ze eens ben of niet, doet er niet toe. Iedere persoon heeft zijn eigen verantwoordelijkheden te dragen. Bovendien, er is al meer dan genoeg ellende in de wereld, deels veroorzaakt door religie. Ik weiger dan ook pertinent om aan ellende bij te dragen. Heb zelf genoeg ellende gehad waarmee ik moest zien klaar te komen en zie het nut er dus ook totaal niet van in om anderen ellende te berokkenen, ongeacht wie of wat ze zijn.

Alhowel ik tegenwoordig nog maar zelden een zondagse kerkdienst bijwoon bezoek ik wel vaak kerken als ze open en leeg zijn. Mijn religie is erg belangrijk voor mij, Al praat ik er weinig over, ik probeer mijn leven zo goed mogelijk te leven en daarin een zo goed mogelijk christen te zijn. Wat ik dan wel doe is het vrijwilligerswerk in het ziekenhuis hier in de stad. Eens per maand organiseren we een kerkdienst voor patiënten en hun gasten. Of en welke religie ze aanhangen doet totaal niet ter zake, iedereen is welkom. Die diensten zijn altijd hartverwarmend en heel speciaal. Ik hou daar echt van omdat het voor mij, voor een groot deel althans, is waar religie om draait. Het elkaar ontmoeten en behandelen in alle respect.

Religie is mijn leidraad, ik voel me er goed bij, het schaadt noch mij noch anderen. Dat is goed. Dat is genoeg.

 

Wens je een fijne ABC-Wednesday-dag / – week. ~♫ M e l o d y