DiDi

DiDi=Dichters op Dinsdag Thema 1 januari 2013=Eén

 

Lees ook DiDi’s van : MINOESJKA

 

                                                      Een nieuw jaar ligt voor ons klaar,
gevuld met vele kansen.
Alleen maar ook met elkaar
nemen we levens-schansen.In volle vaart vooruit gaan,
de obstakels vermijden,
altijd rechtop blijven staan
en op goeds voorbereiden.365
dagen staan ter beschikking,
één jaar, dat ik bevestig.
Met jou is’t geen verschrikking.

Weer één heel jaar op weg zijn
waarvan nog niets duid’lijk is.
We volgen de levenslijn,
één jaar, gewin naast gemis.