Lief & Leed

Gedeelde smart is halve smart…. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd! Zo her en der buiten, én in blogland bevinden zich mensen in de lichamelijke of geestelijke, of beider, lappenmand. De éne worstelt met ziekte, een ander worstelt met verlies, weer een ander worstelt met het (over)gewicht van het leven in het algemeen, weer een ander … Lees meer ~ Read more

Translate »